sluiten

Aankondiging tariefswijziging per 1 december

Belasting

In het regeerakkoord heeft de overheid als doel gesteld het belastingstelsel te vergroenen. Het belastingplan bestaat uit zeven wetsvoorstellen om dit te realiseren. Eén hiervan is het verhogen van de afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranden van afval. Hierdoor wordt het uniforme tarief verhoogt van 13,21 euro naar 32,12 euro per ton.

Per 1 januari 2019 wordt de  verhoging van kracht wat voor ons betekent dat we deze verhoging in december moeten doorvoeren vanwege de doorlooptijd van ons sorteerproces en de logistieke afwikkeling.

 

Verbrandingsovens

De capaciteit bij verbrandingsovens wordt steeds kleiner. Door economische groei neemt het volume toe waardoor de installaties geen capaciteit meer hebben om afval in te nemen. Het gevolg is een prijsstijging.

 

Sortering

De opbrengsten van stromen uit het sorteringsproces nemen af. Het acceptatiebeleid voor de stromen wordt steeds strenger, alleen hoogwaardige producten worden nog geaccepteerd tegen een vergoeding. Ook buitenlandse afnemers van papier, karton en folie, zoals China, stellen strengere eisen en geven minder vergoeding. Hier zal in de nabije toekomst geen verandering in komen.

 

Transportkosten

Doordat het economisch steeds beter gaat zijn transportmiddelen en chauffeurs schaars, waardoor de druk op prijzen toeneemt. Daarnaast stijgen de lonen (2%) en brandstoffen (8% in 2018) en zorgt drukte op de wegen voor toenemende files en stagnatiekosten.

 

Een voorzichtige schatting leert dat de kosten van routeinzameling (zoals rolcontainers) een circa € 4,00 per m3 stijgen, de (portaal) afzetcontainers voor bouw- en sloopafval € 5,00 per m3.

 

Tevens kunt u op de website van de rijksoverheid meer informatie vinden:

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/afvalstoffenbelasting

 

Wij hopen hiermee u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Team Heijting Milieuservice