sluiten

Grondbank

Gecertificeerd

Grond wordt ingenomen volgens de verplichte richtlijn BRL 9335 voor de inname van grond. Zonder dit certificaat mag een bedrijf niet meer dan 25 m3 grond innemen en samenvoegen. Heijting Milieuservice is vanaf eind oktober 2012 gecertificeerd en dat betekent dat zij grond mag innemen, (laten) keuren, samenvoegen, toepassen en verwerken in projecten zoals bijvoorbeeld dijkverzwaring of aanleggen van taluds en wegen.Door te werken op deze manier en door het door de wetgever verplicht gestelde certificaat te halen wordt de kans verkleind dat vervuilde grond weer wordt toegepast met alle gevolgen voor het milieu van dien.

Keuring

De werkwijze bestaat eruit dat samengestelde partijen grond mogen worden samengevoegd tot 100 ton waarna een indicatieve keuring plaatsvindt. Uit deze keuring komt een classificatie van de kwaliteit van de grond. Dit kunnen 3 klassen zijn: achtergrondwaarde, wonen of industrie. Na de indicatieve keuring mogen partijen uit dezelfde klasse worden samengevoegd tot een partij van 2000 ton. Vervolgens moet weer een keuring worden gedaan waarna de definitieve kwaliteit wordt vastgesteld. Pas als deze hele procedure is doorlopen mag de grond, indien de waarden dit toelaten, weer opnieuw worden toegepast.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen op de regels, met name bij grotere partijen. Heijting kan in alle gevallen klanten ondersteunen bij planning en uitvoer van werk, of bij de keuring en inname van grondstromen.

Bij vragen of behoefte aan een toelichting verzoeken wij u contact op te nemen.